Προσωπικά εργαλεία

Ημερίδα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ημερίδα με θέμα «Η διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής καθημερινότητας και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών», πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019.

Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού μέσα στο σχολείο και πως μπορούμε να τα προστατέψουμε; Ποιο ρόλο αναλαμβάνουν οι νέες εκπαιδευτικές δομές για την ενίσχυση αυτού του σκοπού; Πόσο περιορίζουν οι όροι της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και οι υφιστάμενες ελλείψεις την συμμετοχή και προστασία των παιδιών;

Οι ομιλητές επιχείρησαν να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα εστιάζοντας σε άξονες όπως η καθημερινότητα, η διάρθρωση και οι δυσκολίες των νέων δομών(Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού-ΠΕΚΕΣ και Κεντρικά Συμβούλια Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης-ΚΕΣΥ), η διαχείριση περιστατικών κακοποίησης, οι αναπαραστάσεις του φύλου στο σχολείο, τα παιδιά προσφυγικής προέλευσης και η ολοκληρωμένη συμπερίληψή τους, καθώς και η δημοκρατική συμμετοχή των παιδιών στη σχολική κοινότητα.

Η συμμετοχή των στελεχών στα ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΣΥ έδωσε τροφή για γόνιμους προβληματισμούς στο πεδίο των δικαιωμάτων των παιδιών και ανέδειξε την επιθυμία για στενότερη συνεργασία των συναρμόδιων φορέων.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου 

Δείτε το video της ημερίδας στο Youtube ή παρακάτω: