Προσωπικά εργαλεία

"Η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα, στην περίοδο της κρίσης"

Με αυτό το θέμα ο Συνήγορος του Πολίτη διοργάνωσε εκδήλωση στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη με βάση την 9χρονη δράση του με την ιδιότητα του ως Συνήγορος του Παιδιού, όπως υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.

Επίσης παρουσιάστηκαν οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής, η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η ανάπτυξή της στην Ελλάδα, καθώς και η δράση, η οπτική και η συνεισφορά των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πεδίο.

Έκθεση στα αγγλικά εδώ: Parallel Report of the Greek Ombudsman to the UN CRC

Η εκδήλωση κατέληξε σε συζήτηση για τη συγκρότηση και υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ιδιαίτερα αναγκαίου στην περίοδο της κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά την προσεχή περίοδο θα συνεχίσει την καταγραφή των απόψεων των δημοσίων και μη κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με τα παιδιά και ακολούθως θα αποστείλει στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας προτάσεις του για την υιοθέτηση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα 

Δελτίο Τύπου Συνηγόρου του Πολίτη

Δελτίο Τύπου Δικτύου ΜΚΟ

Βασικά σημεία της εισήγησης του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργου Μόσχου

Εισήγηση Γιώργου Νικολαϊδη, εκπροσώπου της Ελλάδας στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης "Κτίζοντας μια Ευρώπη για τα παιδιά, μαζί με τα παιδιά" 

Στατιστικά στοιχεία