Προσωπικά εργαλεία

Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητή Γυμνασίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πόρισμα με θέμα τα προβλήματα που προέκυψαν στη φοίτηση και αξιολόγηση μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος φοιτά σε κοινό γυμνάσιο λόγω απουσίας κατάλληλου πλαισίου στην περιοχή κατοικίας του και δεν λαμβάνει τα ειδικά μέτρα εκπαιδευτικής υποστήριξης που προβλέπονται από το νόμο.

Επισημαίνονται τα ελλείμματα στη νομοθεσία για την αξιολόγηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω νοητικής στέρησης και η ανάγκη μέριμνας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη σωστή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αντιμετώπιση αυτών των μαθητών.


Αναλυτικό κείμενο

Περίληψη