Προσωπικά εργαλεία

Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017

Το ζήτημα του κράτους δικαίου και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017.