Προσωπικά εργαλεία

Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2013

Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, παρέδωσε στις 27.3.2014 την ετήσια Έκθεση της ανεξάρτητης αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Έκθεση παρουσιάζει το έργο του Συνηγόρου για το 2013, κατά το οποίο συμπληρώσε 15 χρόνια λειτουργίας, και καταλήγει σε διαπιστώσεις και προτάσεις.

Διαβάστε ολόκληρη την Ετήσια Έκθεση για το 2013 και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ο Συνήγορος συμπλήρωσε φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας του ως Συνήγορος του Παιδιού. Βάσει αυτής της αρμοδιότητας, ερευνά παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες με στόχο την εμπέδωση, την προώθηση και την έμπρακτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι αναφορές που χειρίστηκε ο Συνήγορος φέτος σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού αυξήθηκαν σημαντικά. Μεγάλο ποσοστό των αναφορών αφορούν ζητήματα εκπαίδευσης και υγείας - πρόνοιας - κοινωνικής ασφάλισης, ενώ αύξηση παρατηρείται στις αναφορές για την οικογένεια και την υποκατάστατη φροντίδα, αλλά και τους αλλοδαπούς ανηλίκους.

Στατιστικα 2013

Μεγάλο μέρος των παραβιάσεων δικαιωμάτων ανηλίκων σχετίζεται με την οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία –με επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής και διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών τους–, τη συρρίκνωση υπηρεσιών και την ανεπάρκεια των υποστηρικτικών μηχανισμών στις τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα με τις θεσμικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση παροχών και δικαιωμάτων, ο Συνήγορος, τόσο στο πλαίσιο χειρισμού υποθέσεων όσο και κατά την επαφή του με επαγγελματίες, γονείς και παιδιά, δίνει μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση των διεργασιών που προάγουν την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στο τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Οικογένεια και σχολείο".

Τα σχολεία είναι οι σημαντικότερες κοινότητες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά και να εκπαιδευθούν βιωματικά στις αρχές σεβασμού και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος θεωρεί ύψιστης σημασίας την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την προώθηση δράσεων στα σχολεία που θα βοηθούν στην καλλιέργεια της συλλογικότητας, της ευθύνης για τα κοινά, του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση δυσκολιών και την επίλυση συγκρούσεων.

Επιπλέον, επισημαίνεται για μία ακόμη χρονιά η ανάγκη να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στις οικογένειές τους και να ληφθούν μέτρα για την προώθηση των αρχών της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και τον εκσυγχρονισμό των προνοιακών θεσμών παιδικής προστασίας, ιδίως μάλιστα όσον αφορά τα παιδιά των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων (παιδιά που ζουν σε ακραία φτώχεια, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.). 

Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Το πρόσωπο και το κράτος" (σελ. 68)

Όσον αφορά στα θέματα αστυνομικής βίας, ο Συνήγορος δέχθηκε καταγγελίες ότι ανήλικοι είχαν αντιμετωπιστεί από την αστυνομία με τρόπο που δεν άρμοζε στην ηλικία τους.

Διαβάστε περισσότερα στο κεφάλαιο "Καταπολέμηση των διακρίσεων" (σελ. 104-105, 108-109)

Ο Συνήγορος παρενέβη και σε υποθέσεις που αφορούσαν διακριτική μεταχείριση ανηλίκων λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή λόγω αναπηρίας.

Διαβάστε επίσης τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου για:

  • την απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου σε φιλανθρωπικά κοινωφελή ιδρύματα και τις δομές επείγουσας φιλοξενίας ανηλίκων στο κεφάλαιο "Κοινωνική Αλληλεγγύη" (σελ.77, 79-80)