Προσωπικά εργαλεία

Επιτυχής παρέμβαση για τη χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε παιδιά

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, αποδόθηκε ποσοστό αναπηρίας σε παιδιά και τους χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα αναπηρίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας.

Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα αναπηρίας σε παιδί με σύνδρομο Down και βαριά νοητική υστέρηση.

Στην άλλη, δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή απέδωσε αναδρομικά ποσοστό αναπηρίας σε βρέφος 18 μηνών με εγκεφαλική παράλυση, στο οποίο η πρωτοβάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ δεν είχε αποδώσει ποσοστό αναπηρίας με την αιτιολογία της επισφαλούς εκτίμησης λόγω της μικρής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα στη Σύνοψη διαμεσολάβησης.