Προσωπικά εργαλεία

Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Ο Συνήγορος του Παιδιού απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας διατυπώνοντας τις απόψεις του σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο βάσει της εμπειρίας του από τις επισκέψεις που πραγματοποιεί σε σχολεία, το διάλογο με τους μαθητές και τις αναφορές που έχει δεχτεί από πολίτες.