Προσωπικά εργαλεία

Έκθεση Συνηγόρου προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα από το 2003 ως το 2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι κυριότερες διαπιστώσεις και προτάσεις του σε θέματα προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Από το 2003, ο Συνήγορος έχει διερευνήσει 3.248 αναφορές που αφορούν δικαιώματα ανηλίκων, έχει πραγματοποιήσει 382 συναντήσεις με ομάδες μαθητών, 112 επισκέψεις σε ιδρύματα, χώρους φιλοξενίας, περίθαλψης και κράτησης ανηλίκων και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συσκέψεων, επιτροπών, σεμιναρίων και συνεδρίων.

Έκθεση στα αγγλικά εδώ:
Parallel Report of the Greek Ombudsman to the UN CRC

Η έκθεση απεστάλη εν όψει της εξέτασης της 2ης και 3ης Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, που θα λάβει χώρα στη Γενεύη στις 6 Ιουνίου 2012, στην οποία πρόκειται να παραστεί και ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος.

Στην έκθεση μεταξύ άλλων διατυπώνεται η ανάγκη για:

 • Εκπόνηση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
 • Προώθηση περισσότερων εκπαιδευτικών δράσεων για επαγγελματίες, γονείς και παιδιά, σχετικά με το περιεχόμενο και τις αρχές της Σύμβασης.
 • Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να παρεμβαίνουν προληπτικά αλλά και κατόπιν αιτημάτων ή καταγγελιών για τη στήριξη των οικογενειών και των παιδιών των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται.
 • Στήριξη του έργου των εισαγγελιών ανηλίκων και πλαισίωσή τους από κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Υλοποίηση της πρόβλεψης της νομοθεσίας για την λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων.
 • Βελτίωση των μηχανισμών προστασίας ανηλίκων θυμάτων βίας (ιδίως οικογενειακής και σεξουαλικής) και δημιουργία δομών επείγουσας φιλοξενίας και περίθαλψης ανηλίκων θυμάτων βίας και παραμέλησης.
 • Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που καλύπτει τα ιδρύματα παιδικής προστασίας και περίθαλψης, πιστοποίηση, υποστήριξη, τακτικό έλεγχό τους και μείωση του χρόνου παραμονής των παιδιών σε αυτά.  
 • Προώθηση της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων.
 • Επιτάχυνση των δημοσίων και διακρατικών υιοθεσιών και κατάργηση των ιδιωτικών.
 • Ενίσχυση των περιφερειακών παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών και των κέντρων παροχής φροντίδας και θεραπειών για παιδιά με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.
 • Ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των σχολείων, της συστηματικής ακρόασης των απόψεων των μαθητών και των συμμετοχικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέουν το σχολείο με την κοινωνία.
 • Συνεργασία των σχολείων με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων για την αποτροπή της πρόωρης σχολικής διαρροής.
 • Συστηματική εφαρμογή των προβλέψεων για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Διεύρυνση των υποστηρικτικών μέτρων για τα παιδιά των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, με έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην ισότιμη εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά.
 • Συντονισμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας.
 • Ενίσχυση του θεσμικού προστατευτικού πλαισίου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
 • Αποφυγή της κράτησης ανηλίκων και, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, διαχωρισμό των ανηλίκων από τους ενηλίκους και διαβίωσή τους σε συνθήκες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ηλικίας τους. 
 • Λήψη θεσμικών μέτρων για την πληρέστερη εφαρμογή των προβλεπόμενων αναμορφωτικών μέτρων για ανήλικους παραβάτες του νόμου, στην κοινότητα.

 Δελτίο τύπου