Προσωπικά εργαλεία

Έκδοση τίτλων σπουδών δημοτικού σχολείου για αλλοδαπούς ανηλίκους

Κοινωνική υπηρεσία Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη μετά τη διαπίστωση ότι το δημοτικό σχολείο της περιοχής, όπου φοιτούσε αριθμός αλλοδαπών ανηλίκων που φιλοξενούνταν στο ίδρυμα, δεν αντιμετώπιζε ως εγγεγραμμένους κανονικά τους μαθητές αυτούς, καθώς δεν τους χορηγούσε τίτλους σπουδών.

To πρόβλημα έγινε αντιληπτό από το Ίδρυμα όταν ορισμένα από τα παιδιά, που αποφοίτησαν από την ΣΤ' τάξη του δημοτικού, αντιμετώπισαν πρόσκομμα για την εγγραφή τους στο γυμνάσιο.

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εγγράφονται στα δημόσια σχολεία κατ’ εξαίρεση και με ελλιπή δικαιολογητικά τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα, ακόμη κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους σ’ αυτή, ή εφόσον έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας ή είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας κ.λπ. Η σχετική άλλωστε πρόβλεψη επαναλαμβάνεται σταθερά στις εγκυκλίους που αποστέλλει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα σχολεία της χώρας.

Η θετική έκβαση της παρέμβασης του Συνηγόρου συνέπεσε με τη πρόσφατη θέσπιση ρητής διάταξης για το ζήτημα, στο πλαίσιο τροποποίησης του πλαισίου που διέπει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να άρει τις μέχρι σήμερα παρερμηνείες ως προς τα γεννημένα στην Ελλάδα αλλοδαπά παιδιά, που εγγράφονται στο ληξιαρχείο, χωρίς δυνατότητα εγγραφής στο δημοτολόγιο. Παράλληλα, φαίνεται να απλουστεύει τη διαδικασία εγγραφής γενικότερα των αλλοδαπών μαθητών, συμβάλλοντας στην ομαλή εκπαιδευτική ένταξή τους.

Διαβάστε τη Σύνοψη Διαμεσολάβησης