Προσωπικά εργαλεία

Εγκύκλιος για τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση

Το Υπουργείο Παιδείας, υιοθετώντας τις θέσεις του Συνηγόρου, εξέδωσε εγκύκλιο για τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών με χωρισμένους γονείς. Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις σχετικές με προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την αντιμετώπιση των γονέων που δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους από τα σχολεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις στον Συνήγορο απευθύνθηκαν οι Διευθυντές σχολείων ενώ και πολλοί εκπαιδευτικοί έθεταν σχετικά ερωτήματα στις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Συνήγορος του Παιδιού σε σχολεία.

Το ζήτημα αυτό, εξεταζόμενο από την οπτική των ενδιαφερόμενων παιδιών, αφορά τα δικαιώματά τους στην ανατροφή και από τους δύο γονείς, στην επικοινωνία με τον γονέα που δεν μένει μαζί τους και στην εκπαίδευση.

Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς επεκτείνουν τις μεταξύ τους έριδες στο χώρο του σχολείου, ο Συνήγορος ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να εκδώσει εγκύκλιες οδηγίες. Ο Συνήγορος τόνισε ότι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν οι γονείς ενός μαθητή αδυνατούν να υλοποιήσουν την υποχρέωσή τους για μεταξύ τους συνεργασία κατά την άσκηση του γονικού τους ρόλου, δεν θα πρέπει να ευνοεί τυχόν ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια απέναντι στο παιδί-μαθητή. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και των δύο γονέων στην εκπαίδευση του τέκνου τους, μεριμνώντας για την προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του παιδιού και έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου.

Ειδικότερα ο Συνήγορος ζήτησε να διευκρινιστούν ζητήματα όπως η επικοινωνία γονέα-τέκνου στον χώρο του σχολείου, η ενημέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, η συμμετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του μαθητή στα συλλογικά όργανα, η παραλαβή του παιδιού από το σχολείο, κ.λπ.

Το Υπουργείο έκανε δεκτή στο σύνολό της την πρόταση του Συνηγόρου εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο. 

Διαβάστε την περίληψη των προτάσεων του Συνηγόρου προς το Υπουργείο Παιδείας

Ολόκληρη η επιστολή του Συνηγόρου προς το Υπουργείο Παιδείας

Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/Γ1 του Υπουργείου Παιδείας