Προσωπικά εργαλεία

Eγγραφή και προαγωγή των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με εγκύκλιό του υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω της αναγκαιότητας ένταξης στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας.

Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την εγγραφή παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία και την προαγωγή αλλοδαπών μαθητών στην επόμενη τάξη, ακόμα και όταν οι γονείς τους δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής. 

Τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων με στόχο την απρόσκοπτη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο και την υλοποίηση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση είχε ζητήσει ο Συνήγορος σε παλαιότερο πόρισμά του.   

Με στόχο τη βέλτιστη ένταξη στο σχολείο των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας, συστάθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Επιστημονική Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων, η οποία εκπόνησε μελέτη με θέμα «Οι εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά των προσφύγων». Ο Συνήγορος θεωρεί ότι οι προτάσεις της μελέτης αυτής κινούνται στην ορθή κατεύθυνση, καθώς περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για όλα τα παιδιά, με βάση τις ανάγκες τους και τις δυνατότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Διαβάστε περισσότερα:

Δελτίο Τύπου

Πόρισμα "Μη εγγραφή και μη προαγωγή στην επόμενη τάξη ανήλικων αλλοδαπών μαθητών, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά εγγραφής" (Δεκέμβριος 2013)