Προσωπικά εργαλεία

Δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται: Έκθεση και δίκτυο με πρωτοβουλία του Συνηγόρου

Στοιχεία, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον εντοπισμό και την καταγραφή του πληθυσμού των παιδιών που μετακινούνται από τρίτες χώρες, την πρόσβαση σε διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες διαβίωσης και την πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά, παρουσιάζονται στον πρώτο εξαμηνιαίο απολογισμό των ενεργειών μηχανισμού του Συνηγόρου του Πολίτη για την παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται, τον οποίο υποστηρίζει και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις προέκυψαν από τις 85 επισκέψεις κλιμακίων του Συνηγόρου σε χώρους πρώτης υποδοχής, διαμονής, φιλοξενίας και κράτησης ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά, σειρά συναντήσεων με υπηρεσίες και οργανώσεις, καθώς και παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το 2016. 

Ορισμένες από τις κυριότερες διαπιστώσεις του Συνηγόρου αφορούν: 

 • τις σοβαρές αδυναμίες ως προς τη φιλοξενία των παιδιών, τόσο στα νησιά όσο και στην ενδοχώρα
 • τις αδυναμίες καταγραφής και εντοπισμού των ευάλωτων ομάδων και των παιδιών
 • την πρόσβαση σε διεθνή προστασία, τις διαδικασίες της οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης (ιδίως για τα ασυνόδευτα παιδιά), τις ελλείψεις επαρκών υπηρεσιών διερμηνείας και νομικής υποστήριξης
 • τη πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες υγείας
 • τα ασυνόδευτα παιδιά (επιτροπεία, ξενώνες φιλοξενίας, διαπίστωσης της ανηλικότητας κλπ) 

Ως αναγκαία επισημαίνονται (ενδεικτικά):

 • η βελτίωση των συνθηκών διαμονής στις δομές φιλοξενίας, παράλληλα με τη προώθηση μακροπρόθεσμων λύσεων που θα εγγυώνται την ομαλή κοινωνική ένταξη
 • η θέσπιση συνεκτικού συστήματος εντοπισμού και καταγραφής των παιδιών στη βάση ενιαίων δεικτών και μεθοδολογίας σε όλες τις δομές υποδοχής και φιλοξενίας
 • η βελτίωση της πρόσβασης σε διαδικασίες διεθνούς προστασίας
 • η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και ο έγκαιρος σχεδιασμός για τη νέα σχολική χρονιά
 • η άμεση προώθηση του θεσμού της επιτροπείας, παράλληλα με τη μέριμνα για θεσμοθέτηση λειτουργικού πλαισίου των δομών φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα παιδιά
 • η ευρύτερη βελτίωση του συστήματος παιδικής προστασίας, η προσαρμογή του στις ανάγκες των προσφυγικών πληθυσμών και η πραγματοποίηση έγκαιρων παρεμβάσεων για την προστασία των παιδιών από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού για την παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται, με πρωτοβουλία του Συνηγόρου, δημιουργήθηκε Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται, στο οποίο συμμετέχουν τρεις διεθνείς διακυβερνητικές οργανώσεις (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, UNICEF, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) και 15 μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν σε πανελλήνιο επίπεδο υπηρεσίες για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. 

Η έναρξη εργασιών του Δικτύου στις αρχές του 2017, έρχεται να συμπληρώσει τις πρωτοβουλίες του Συνηγόρου σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, φορείς, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με στόχο την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται. Διαβάστε τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών εδώ.