Προσωπικά εργαλεία

Αποδοχή πρότασης για νέο κανονισμό μαθητικών κοινοτήτων

Την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να θεσπίσει νέο κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων εξέφρασε ο Συνήγορος του Παιδιού. Ο προτεινόμενος από τον Συνήγορο κανονισμός αναβαθμίζει τον ρόλο και τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, με τη καθιέρωση πρόσθετων εγγυήσεων διαφάνειας, υπευθυνότητας και εκπροσώπησης όλων των μαθητών.

Ειδικότερα με το προτεινόμενο σχέδιο: 

  • επιχειρείται η εκπροσώπηση όλων των τάξεων στο συμβούλιο μαθητών του σχολείου
  • προβλέπονται μηχανισμοί που εγγυώνται την καλή λειτουργία των οργάνων
  • θεσμοθετείται η διαρκής συνεργασία μεταξύ μαθητών και υπεύθυνων εκπαιδευτικών, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου των μαθητικών κοινοτήτων στην προώθηση καινοτόμων δράσεων και στην επίλυση συγκρούσεων
  • εισάγονται επιμέρους διατάξεις που αποσκοπούν σε ένα πιο συμμετοχικό, ενδιαφέρον, ζωντανό και δημοκρατικό σχολείο.

Ο Συνήγορος του Παιδιού, από το 2003 έως σήμερα ασχολείται επισταμένα με θέματα που αφορούν τη δημοκρατική σχολική διοίκηση και έχει διαπιστώσει ότι ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των περισσότερων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και συχνά υποβαθμίζεται σε τυπική δραστηριότητα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. 

Με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού, την ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή και στη λήψη αποφάσεων για τα κοινά, ο Συνήγορος κατέληξε σε ένα σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων. Κατά τη συγγραφή του σχεδίου, αξιοποιήθηκε η πολύχρονη εμπειρία της ανεξάρτητης αρχής μέσα από τον χειρισμό συναφών υποθέσεων και τις συζητήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς στις επισκέψεις της σε σχολεία, οι προτάσεις των μαθητών και των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου, οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και η ανταλλαγή απόψεων με ομόλογους θεσμούς της Ευρώπης. Έγινε επίσης προσπάθεια το κείμενο του Κανονισμού να γίνει περισσότερο εύληπτο και εύχρηστο. 

ΒουληΤο 2014, συνεργαζόμενος με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ο Συνήγορος του Παιδιού εισηγήθηκε και συζήτησε το προσχέδιο «νομοθετήματος» με τους 300 εφήβους βουλευτές στο πλαίσιο της ΙΘ’ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, η Ολομέλεια της οποίας ενέκρινε το κείμενο πρότασης νέου Κανονισμού Μαθητικών Κοινοτήτων. 

Δείτε περισσότερα για τη συζήτηση στο πλαίσιο της ΙΘ' Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 

Διαβουλευση για ΜΚ

Επιπλέον, ο Συνήγορος διοργάνωσε δύο συναντήσεις διαβούλευσης με εκπαιδευτικούς στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, όπου συμμετείχαν 80 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφοντας τις εμπειρίες και τις απόψεις τους.

Διαβάστε περισσότερα για τις συναντήσεις διαβούλευσης με εκπαιδευτικούς

Ο Συνήγορος έχει προτείνει επίσης την ανάληψη ενεργειών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ενημέρωση των μαθητών και γενικότερα την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στη σχολική ζωή.

Η τελική πρόταση της Αρχής τέθηκε υπόψη του Υπουργείου Παιδείας με την επισήμανση της ανάγκης περαιτέρω διαλόγου στα σχολεία. 

Το Υπουργείο δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, αφού διερευνήσει και τις απόψεις των μαθητών.