Προσωπικά εργαλεία

Αναγκαίο το δημοκρατικό σχολείο για την πρόληψη της σχολικής βίας

Με αφορμή την 6η Μαρτίου, ο Συνήγορος του Παιδιού επισημαίνει ότι στην ιδιαίτερα κρίσιμη σημερινή συγκυρία, είναι αναγκαίο να επαναπροσδιορισθεί ο δημόσιος λόγος σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον δημοκρατικό και τον κοινοτικό χαρακτήρα του σχολείου.

oxi fovosΕνός σχολείου που μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και διαλόγου μπορεί να καλλιεργήσει συλλογικές άμυνες απέναντι τόσο στη σχολική βία όσο και στον φόβο και την ανασφάλεια που προκαλούνται από τις υπερβολικές δημόσιες αναφορές και τη συχνότατη διόγκωση και διαστρέβλωση του φαινομένου από τα ΜΜΕ.

O Συνήγορος τονίζει ότι η 6η Μαρτίου, Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας, χρειάζεται να αποτελέσει ορόσημο για κοινές προσπάθειες με στόχο το δημοκρατικό σχολείο, ώστε μέσω αυτού να αναδειχθούν οι δυνατότητες αποτελεσματικής πρόληψης και επιτυχούς διαχείρισης κάθε μορφής σχολικής βίας. Είναι πλέον αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου, που αποσκοπεί στην πρόληψη, στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αίσθησης ασφάλειας μέσα από παιδαγωγικές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Αυτό άλλωστε είναι και το αίτημα που απευθύνουν οι μαθητές προς τον Συνήγορο στις μέρες μας: «ένα σχολείο που να μας σέβεται, να μας υπολογίζει και να μας εμπνέει».

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου.